• ETTERLYSER SOLIDARITET: Hvor er solidariteten mellom de uønskede gravide og de ufrivillige barnløse? spør Krf-politiker Kjell Ingolf Ropstad på bloggen sin.

Ber folk avstå fra abort i sympati med barnløse

KrF-er ber ufrivillig gravide adoptere bort barnet i sympati med de ufrivillige barnløse.