• HASJPIPEN: 21-åringen tyr til rusen når angsten tar over. Så lenge den unge mannen med lett psykisk utviklingshemming ikke selv tar grep, blir mor og personalet hjelpeløse tilskuere. FOTO: Wanda Nathalie Nordstrøm

Røyker hasj i kommunens omsorgsbolig

Når han blir urolig, tar 21-åringen frem hasjpipen i sitt kommunale bofellesskap. Personalet har ingen mulighet til å tvinge ham til å slutte.