• (1/2)
    TIL SAK MOT STATEN: - Det er vårt eneste håp om å få bli, sier Nathans far Asfaw Eshete. FOTO: ODD NERBØ

Høyesterettsdom gir Nathan håp

En fersk dom fra Høyesterett kan bidra til å skaffe Nathans familie opphold i ellevte time.