Alvorlig skadet i MC-ulykke

Trafikkulykke på Sotra.