Kommunen anker giardia-dom

Bergen kommune avviser sammenheng mellom Giardia-smitten og sykdommen ME.