• GIR BLOD: Han har satt seg i stolen 214 ganger. Denne gang er det bioingeniør Alba Kaci som tapper Bjørn Halvorsen for viktige dråper. Han har blodtype 0 rhesus positiv, en blodtype som rundt 40 prosent av den norske befolkningen har. Blodplatene hans er enda mer attraktive. FOTO: Elias Dahlen

Bjørn har gitt 80 liter blod

Bjørn Halvorsen (56) stiller på timen hvis det er akutt behov. Ingen ved Haukeland har gitt mer blod, blodplater og blodplasma enn han.