• FÅR OMBUD: Årstad Videregående skole og resten av de videregående skolene i fylket får etter alt å dømme mobbeombud fra høsten av. FOTO: Eirik Brekke

500.000 kroner til mobbeombud

Videregående skoler i Hordaland kan få eget mobbeombud fra høsten av.