• KLARGJORT: Då Aslaug Nesse kom til Fjell kyrkje, såg ho at det hadde vorte gravd opp i nærleiken av hennar eige grav.- Eg tenkte at det var nokon andre som skulle gravleggjast der, og ikkje at det var min gravstad, seier Nesse. Her står ho ved gravstaden ho kjøpte i 2012, etter at mannen hennar gjekk vekk. FOTO: KYRRE STYVE, VESTNYTT

Tabbegraving opna Aslaug si grav

Grava som Aslaug Nesse kjøpte for å liggja attmed mannen, vart til hennar store overrasking klargjort nokon andre. Det heile oppdaga ho midt i ei gravferd.