Tidligere i høst møtte politikvinnen opp på sjefens kontor. Målet med samtalen var å få hans velsignelse til å gjennomføre obligatorisk trening for innsatspersonell, som operative politifolk tar årlig for å få lov til å bære våpen.

Kvinnen hadde på dette tidspunktet 40 prosent omsorgspermisjon, men hadde tenkt å jobbe fulltid igjen fra nyttår.

«Har du tenkt til å bli gravid igjen», skal politilederen ha spurt underveis i møtet, ifølge kvinnen.

Kvinnen svarte ja.

— Alvorlige påstander

Politilederen skal da ha sagt at en mulig graviditet, sammenholdt med det faktum at hun allerede var ute i 40 prosent omsorgspermisjon, gjorde det økonomisk uforsvarlig å sende henne på kurs den høsten.

Lokallagsleder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund bekrefter at de tillitsvalgte har meldt politilederen inn for arbeidsgiveren for uønsket atferd.

— Dersom det stemmer at lederen har nektet henne operativ trening, delvis som følge av at hun ønsket å bli gravid, er det diskriminering og i strid med norsk lov, sier han.Rekdal har på vegne av polititjenestekvinnen forlangt at politimester Geir Gudmundsen straks iverksetter en gransking av politilederen.

De tillitsvalgte har videre bedt Gudmundsen vurdere påstandene opp mot distriktets egne rutiner for mobbing og trakassering.

Forsøkt løst

Politikvinnen ønsker ikke å kommentere saken overfor BT, men bekrefter at hun er part i en pågående klagesak.

— Det er alvorlige påstander hun kommer med, og vi regner med at en intern gransking vil avdekke hva som eventuelt ble sagt. Vi vurderer å ta saken videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet, men vil avvente politimesterens gransking, sier Rekdal.

Saken ble tidligere i høst forsøkt løst lokalt gjennom møter mellom tillitsvalgte, politilederen og politikvinnen. Disse samtalene førte ikke frem. Lederen har blankt avvist at han på noe tidspunkt spurte om kvinnen hadde tenkt å bli gravid.

Han skal imidlertid ha bekreftet at kvinnens daværende deltidsstatus gjorde det uforholdsmessig dyrt å sende henne på kurs.

- Kartlegger fakta

Nylig skrev BT at kvinneandelen er uforholdsmessig lav i de operative avdelingene i bergenspolitiet. I enkelte deler av politiets operative spydspiss er kvinneandelen nede i ti prosent, ifølge Politiets Fellesforbund.

— Hvis det er tjenestefolk som ønsker å jobbe operativt, bør ledelsen legge til rette for det, og ikke si nei. I hvert fall ikke med den begrunnelsen det kan synes å ha blitt gitt i denne saken, sier Rekdal.

Politimester Geir Gudmundsen bekrefter å ha mottatt en klage knyttet til den aktuelle politilederen, men ønsker i dag ikke å ta stilling til beskyldningene fra den kvinnelige ansatte.

— Jeg har i første omgang igangsatt et arbeid som har som mål å klarlegge hva som har skjedd, sier Gudmundsen.

Politimesteren sier saken vil bli håndtert som en ordinær personalsak, og vil avvente utfallet av den interne granskingen før han gir ytterligere kommentarer.

BT har vært i kontakt med politilederen som nå er under gransking. Han har ikke gitt tilbakemelding på om han ønsker å kommentere saken.