- Gravingen ødelegger byen

Næringsdrivende på Strandkaien er oppgitt over veivesenet.