Brannutrykning i sentrum

Hus ble gjennomsøkt med varmekamera.