Aksjonerte i Eikedalen

Dette synet møtte Statnett onsdag morgen.