- Ranet i Nygårdsgaten

En mann kom til politihuset i natt og fortalte at han var blitt utsatt for et ran i Nygårdsgaten.