Medietilsynets store undersøking av barns mediebruk viser at snittalderen for barn som får sin første mobil nå er åtte år. 54 prosent av åtteåringane har sin eigen telefon. 25 prosent må vente til dei blir ni år.

Blant dei yngste på SFO-ein til Christi Krybbe skoler i Krybbesmauet måndag ettermiddag var det ikkje så veldig mange mobiltelefonar å sjå.

— Telefon har vi ikkje begynt å tenkje på ennå. Det har ikkje vore tema, seier Anne Cecilie Hatlem. Dottera Hedda Hatlem Øvrebotten er sju år og greier seg fint utan.- Når har du tenkt at ho bør få telefon då? Når eg blir ti, kanskje? Eller tolv? foreslår Hedda.

— Tja, sei det. Når dei blir tenåringar kan det kanskje vere passeleg, meiner mor.

Nettbrett tar av

Særleg bruken av smarttelefonar og nettbrett blant barn har auka kraftig dei siste to åra. 83 prosent av alle mellom 9 og 16 år har smarttelefon. For to år sidan var talet 67 prosent.

For nettbretta har bruken tatt heilt av: I 2012 hadde berre tre prosent av 9-12-åringane sitt eige nettbrett. I dag har kvar tredje unge i denne gruppa slik utstyr.

Førsteklassingen Mads Thorsnes er ein av dei som brukar nettbrett.

— Telefon har han ikkje bruk for ennå. Det dei ønskjer seg er jo gjerne smarttelefonar, på grunn av alle spela og appane. Desse får han tilgang til også på nettbrettet, seier mor Hanne Grete Ringstad.

Les meir nyheiter

Seks år gamle Mads kunne godt tenkt seg sin eigen telefon, men seier at berre ein av klassekameratane har det så langt.

— Det har ikkje vore noko stort tema ennå, seier Ringstad, som meiner det først er når ungane blir så store at dei er ute meir på eiga hand at det kan vere praktisk med mobiltelefon.

Medietilsynet meiner foreldra ikkje heilt heng med på utviklinga: Undersøkinga viser at dei viser langt større interesse for barnas bruk av tradisjonelle media, som bøker og filmar, enn for bruken av internett og dataspel.

Teknologien gjer også at barna får med seg meir av det som hender i verda.

— Fleire barn les nyheiter dagleg, og det gjer dei på mobil eller nettbrett, uttaler Stian Lindbøl, seniorrådgjevar i Medietilsynet og prosjektleiar for undersøkingane som vart lagt fram måndag.

Ingen auke i mobbinga

Sjølv om nettbruken har gått opp blant barn og unge, opplever ikkje fleire at dei blir plaga på nettet eller via mobilen.

13 prosent av barna mellom 9 og 16 har opplevd dette, ein liten nedgang frå 2012. Så mange som sju av ti veit kven dei skal gå til dersom dei opplever slik plaging.

Mange seier også frå når slikt skjer: Nesten halvparten av 9-16-åringane opplyser at dei har meldt frå om mobbing på nettet.