• (1/3)
    KLOAKK: Brudd på ledning like ved drikkevannet. FOTO: Geir Martin Strande

Kloakk ut i drikkevannet

Kloakk fløt rett ut i drikkevannskilden Jordalsvatnet i Åsane i formiddag. 40.000 får drikkevannet sitt herfra.