De lykkes nesten helt, med å holde tett om hva de snakket om. Men mandag ettermiddag begynte det å lekke litt. Da ble det satt vakter ved alle dører, mobiltelefonen måtte legges på gangen, og de som måtte på do, fikk følge, inn og ut.

Felles regime

De fire partilederne var enige om et felles, strengt regime rundt sonderingene som har pågått i drøye to uker. Frykten for at noen skulle spore opp hva de var enige og uenige om, var nærværende hele veien. I pressekretser ble det brukt uttrykk som ikke egner seg på trykk og det regimet som senket seg, særlig den siste dagen.

Alle måtte legge fra seg mobiltelefonen utenfor. Frykten var stor for at en sms eller en Facebook-melding på avveie kunne ødelegge opplegget for Erna og co.Og rent komisk ble det da voksne politiske mennesker måtte følges på do, for at de ikke skulle lekke på veien. Og da snakker vi om verbal lekkasje.

FRODE BJERKESTRAND: Land of fjords and feite lommebøker

Gjennom trengselen

Årsaken var at et svært tallrikt pressekorps bemannet korridoren de måtte gjennom, på veg fra møtet til toalettet. Det var for å hindre at noen delegater skulle snuble i journalisten at do-følget ble innført. Og dette gjaldt først og fremst for Kristelig Folkeparti. De holdt dessuten på i nesten fem timer før alle var hørt, og avtalen velsignet.

I rommet ved siden av satt Venstre. De var betydelig færre, de fleste var yngre, og de gjorde seg ferdig på 1:50. Der var behovet for toalettbesøk betydelig mindre.

Beleiring

Etter at sonderingen ble flyttet fra Nydalen til Stortinget kom pressen mye tettere på politikerne. Her var begge på hjemmebane. Men det er sjeldent at de ærverdige korridorene fylles opp av så mange representanter fra den fjerde statsmakt, som nå også omfatter en rekke nettselskap med senderutstyr. Slikt tar plass, og veien ble mer trang enn vanlig for dem som skulle ta seg frem i vårt parlament.

Både Stortingets eget sikkerhetskorps, og de mange PST-folkene som fulgte våre fremste politikere, har hatt en stri tørn de siste dagene.

Men når avtalen mellom de fire partiene nå er signert, er det grunn til å tro at beleiringen blir opphevet, i hvert fall til en viss grad.