• vestland 1.jpg FOTO: HÅVARD BJELLAND

Østlandsfanden

Han trodde vestlendingenes beste egenskap var selvironi. Så skrev han brev til dem.