• FORSTYRRES: Ni av ti førerhunder blir forstyrret i arbeidet. Stortinget skal avgjøre om de får egen lovbeskyttelse.

Bikkjeslagsmål om førerhund på Stortinget

Stortinget skal avgjøre om førerhunder får eget rettsvern mot plagsomme hunder og mennesker.