• DETTE VIL TA TID: Mange skred stenger fylkesveien. Det ene skredet er 200 meter bredt og 10 meter høyt. Oppryddingsarbeidet vil trolig ikke starte før etter påske. FOTO: Kåre Olav Aldal, Statens vegvesen

Kjempeskred stenger vei

Flere store ras og skred har stengt fylkesvei 345 i Modalen mellom Straume og Steinsland.