Angrer på vaktmesterkutt

Selv om de var med på å vedta omorganiseringen, har opposisjonspartiene flere ganger bedt om å få vaktmestrene tilbake på skolen.