- Kjør forsiktig!

Vegvesenet bekymret for både vannplaning og ras.