Tatt med 2,6 i promille

Tidligere ustraffet 58-åring fant korteste vei til fengselet.