Tunnelene som lammer Bergen

Bergen er mest sårbar i Norge, mener Statens vegvesen.