• SVIKTER: - At stadig flere foreldre ikke døper barna, er den viktigste årsaken til at medlemstallet i Den norske kirke går ned, sier Ida Marie Høeg. FOTO: SAMFOTO

Dåpstallene i Norge stuper

Tallet på døpte i Den norske kirke har gått sterkt tilbake de siste årene. Dette er Kirkens største problem, mener forsker Ida Marie Høeg.