• MANGE MÅLERE: Det er satt opp nye målere på Landås, Minde og flere steder i Åsane.

Luftmålere i flere bydeler

Kommunen har plassert ut luftmålere flere steder i Bergen.