• UVANLIG: Denne fisken kan være en alminnelig europeisk stør. Fisken det lages russisk kaviar av, og er en av de mest utrydningstruede. FOTO: Per-Bjørn Pedersen

Fikk veldig sjelden fisk i garnet

Denne fisken fikk Per-Bjørn Pedersen i garnet sitt ved Vistevika. Havforskningsinstituttet er ivrige etter å se nærmere på fisken som kanskje blir museumsgjenstand.