Vil freda Odda smelteverk

Smelteverket er eit kulturminne med høg nasjonal og internasjonal verdi, meiner Hordaland fylkeskommune.