Lekkasje på Haukeland

Vann fra kjøletårn rant inn i Sentralblokken.