- Møtte en vegg av stein og vann

Bil truffet av ras i Lindås. 200 meter av veien er borte.