Hedres med minnestipend

Britisk organisasjon oppretter minnestipend for å hedre Tore Eikeland, som ble drept på Utøya.