• NYE REGLER: Først var det to skilt med påbudt kjøreretning til venstre i Olav Kyrres gate. Det skapte forvirring og farlige situasjoner. Nå har vegvesenet løst flokene. FOTO: OLE VALAKER

Ser du hva de har gjort med skiltet?