— Det har vært en enorm økning i bruken av lovlige løsninger som Netflix og Spotify. Fokuset bør vær på å få opp den lovlige bruken, ikke å bekjempe den ulovlige, mener Waterhouse, som hadde forventet en eller flere symbolske saker da lovverket ble innført.

For mange av de som kjempet for endringen, tror direktøren det handlet mye om å bli hørt og tatt på alvor, ikke at alle som bryter loven skal saksøkes. Waterhouse har heller ikke tro på at lovendringen nødvendigvis er veien å gå.

- Ikke et effektivt verktøy

En undersøkelse viser at nordmenn lastet ned 15 millioner filmer ulovlig i 2013. Likevel mener direktøren av det å sperre nettsteder hvor fildeling pågår, ikke nødvendigvis vil være noen løsning på utfordringen.

— Hver time man bruker på å ta nettsteder som Pirate Bay, er en time man ikke bruker på å finne måter å skaffe seg inntekter. Lovendringen vil ha liten eller ingen effekt, og det ser man også på antall saker som har dukket opp. Det har vært diskutert å blokkere Pirate Bay, men ingen i Norge har iverksatt et forsøk så langt, sier Waterhouse som mener det er langt viktigere å finne bærekraftige forretningsmodeller enn å gå etter de som bryter loven.

- Regelverket bør endres

Advokat Øystein Flagstad hos Advokatfirmaet Grette mener lovverket ikke har vært et effektivt verktøy for rettighetshaverne siden endringen i fjor.

— I praksis er det umulig å ta en slik sak til retten på grunn av kostnadene, sier Flagstad.

Han mener regelverket bør endres ytterligere, slik at saker der loven åpenbart brytes kan behandles på en enklere og billigere måte. Advokaten er heller ikke i tvil om at nedlastingsteknologien har ødelagt inntektsgrunnlaget for plateselskapene.

— Med tanke på at ingen saker har vært oppe, så er det klart systemet fungerer dårlig. Lovverket er ikke et effektivt verktøy for rettighetshaverne, mener Flagstad.

- Vi skal ikke være naive

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) er enig i at loven ikke har fungert slik man håpet. Likevel er han ikke i tvil om at det var nødvendig å få «piratloven» på plass, selv om han tror det er andre ting som har vært avgjørende for nedgangen i ulovlig nedlasting.

— Regelverket har blitt mer effektivt og kan virke avskrekkende, men den største forklaringen er nok likevel at det har blitt så høy kvalitet og lav pris på streamingtjenester, tror Frølich.

Han er likevel ikke i tvil om at fildeling fremdeles pågår i stor skala i Norge, og åpner for å endre regelverket for å få en mer effektiv behandling av slike saker.

— Vi skal absolutt ikke være naive. Piratkopiering finnes åpenbart fortsatt i for stor skala. Jeg mener vi må åpne for å justere regelverket ytterligere, for å gjøre det enklere å ta slike saker for retten, dersom det skulle være mangler eller hinder i selve regelverket, sier Høyre-politikeren.