Felles for beslagene var at teinene var egnet til ulovlig hummerfiske. De fleste tilhørte fritidsfiskere, men også et par yrkesfiskere kan vente seg et oppgjør med politiet.

Hummersesongen startet 1. oktober. Rundt hundre av teinene ble beslaglagt i kystfarvannene ved Bømlo, Stord, Austevoll, Sund og Fjell før denne datoen.

Fiskeforbud ved Korsneset

- De resterende femti teinene tok vi i området rundt Korsneset etter 1. oktober. Dette er militært område hvor det er forbudt å sette ut fiskeredskap, sier Anders Krakstad, skipssjef på kystvaktskipet «Tor» som utførte aksjonen mot det ulovlige fisket.

I farvannet rundt Korsneset hadde også en yrkesfisker satt ut flere teiner. Fiskeforbudet gjelder selv om kystfortet på Korsneset for lengst er nedlagt.

Skipssjefen på KV «Tor» understreker at oppsyn med hummerfisket bare utgjør en liten andel av Kystvaktens oppgaver.

ULOVLIGE: Disse teinene ble beslaglagt før hummersesongen åpnet 1. oktober. Mange av dem manglet rømningsveier.
KYSTVAKTEN
FORBUDT: Det er ulovlig å opp-bevare hummere som er fanget før 1. oktober, i krabbekasser og ruser, for så å ta dem opp og koke dem..
KYSTVAKTEN

- Derfor er det betenkelig at vi i løpet av noen få dager inndrar så mye ulovlig redskap, sier Anders Krakstad.

Noen fiskere hadde bare en teine som ble beslaglagt, andre tre - fire. Kystvakten anmelder all ulovlig teinebruk til politiet. Fra tid til annen inspiserer også mannskapene på politibåten teinefisket.

Mange saker

- Hvert år får vi inn en rekke slike saker. De fleste av teinene er umerkede. Da har vi problemer med å finne eieren. Dette er saker vi ikke kan bruke store ressurser på. Når fiskeredskapen er merket, reagerer vi med forelegg, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne ved økonomiavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Det er Økokrim som har det nasjonale miljøansvaret, og som har utarbeidet retningslinjer for størrelsen på foreleggene.

- En ulovlig utsatt teine medfører vanligvis et forelegg fra 8000 kroner og oppover. Blir man tatt med to til fire teiner, øker beløpet til 10.000 kroner eller mer. Har man enda flere ulovlige teiner, vil forelegget bli fra 12.000 til 15.000 kroner og oppover, sier Mevatne.

Les også:

Rognhummer totalfredet

Hunnhummere med utvendig rogn er fredet hele året.

- Blir du tatt med en slik hummer i båten, koster det fra 12.000 kroner og oppover, sier politiadvokaten.

Enkelte hummerfiskere prøver å være smarte, og plasserer fangede hummere i en not eller teine under kaien frem til 1. oktober. Da henter de opp hummeren, og tror de har lurt systemet.

- Kommer vi over slike forsøk, vanker det et forelegg på mellom 10.000 og 12.000 kroner, sier Ole Bjørn Mevatne.

I tillegg blir redskapen inndratt i alle saker med ulovlig teinebruk.

Erkjenner forholdet

Sotra og Øygarden lensmannskontor mottok åtte anmeldelser etter aksjonen til kystvaktskipet «Tor». Eierne av teinene er avhørt.

Syv av dem erkjente forholdet, og venter nå på forelegg. Hvis forelegget ikke blir vedtatt, havner forholdet i rettsapparatet.

- De fleste vet at de har brutt reglene, kommenterer Ole Bjørn Mevatne.

Politiadvokaten tror at Kystvakten og politiet bare skraper i toppen av isfjellet når noen blir tatt for ulovlig hummerfiske.

- Det fiskes nok opp betydelig mer hummer enn vi tror, sier han.

Spøkelsesfiske

Seniorforsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet sier at tapt redskap langs norskekysten utgjør en like stor trussel mot hummerbestanden som ulovlig fiske etter havets kardinal.

- Tusenvis av teiner er opp gjennom årene mistet. De står og fisker hele året. Det haster med å få på plass tekniske løsninger som gjør at vi unngår dette spøkelsesfisket, sier han.

Moland sier at hummeren som art ikke er truet.