• (1/4)
    BASESJEF: Kommandør Åsmund Andersen har vært sjef ved Haakonsvern orlogsstasjon i tolv år, her på hovedkaien med fregatten KNM «Otto Sverdrup» i bakgrunnen.

Haakonsvern fra innsiden

I morgen blir Haakonsvern femti år. Med årene er marinebasen blitt mindre hemmelig.