Frem til i onsdag kveld, trodde Fremskrittspartiet at Ap skulle bli med dem og stemme nei til bybane over Bryggen. Men på morgenkvisten, før kveldens møte i fylkesutvalget, forhandlet Ap seg frem til en avtale med Høyre om å gå for deres forslag, som innebærer åpen trasé over Bryggen.

— Det sender ut helt feil signaler å inngå en allianse med de deler av Høyre som ønsker bybane over Bryggen. Mitt råd til dem var at de ikke burde gjør det, sier Harald Schjelderup, gruppeleder for Ap i Bergen.

Fryktet Ap-spagat

Hordaland fylkeskommune er høringsinstans i saken om hvor Bybanen skal gå. Etter det BT kjenner til er man i Ap i Bergen svært overrasket over at fylket går for løsningen som innebærer en bybane over Bryggen. Den siste tiden har de kjempet hardt for å unngå dette. At fylkespolitikerne og bypolitikerne kan ende opp i en Ap-spagat er det få som liker.

— Jeg har selv vært tydelig på ikke å flagge standpunkt før medlemsmøtet vårt skal ta stilling til saken den 28. november. Det gjør jeg fordi jeg ikke ønsker å legge føringer på eget parti, sier Schjelderup.

BT vet at Bergen Ap er splittet om hvor traseen skal gå og at sterke krefter ønsker en tunnelløsning.

- Lurt trill rundt

Etter det BT kjenner til skal Ap i fylket ha fått en gjenytelse fra Høyre om at Bybanen skal gå gjennom Åsane sentrum med muligheter for forlengelse til Vågsbotn. Dette punktet lå imidlertid også inne i forslaget til Frp, og BT har snakket med flere som er overrasket over Ap i denne saken. At Bybanen skal gå til Vågsbotn ligger det nemlig an til å være bred enighet om.

— Ap er lurt trill rundt, sier én kilde som har god kjennskap til forhandlingene mellom Ap og Høyre.

Sveinung Valle som er Aps gruppeleder i fylket avviser kritikken fra bergenspolitikerne.

— Vi mener bybane over Bryggen er det beste alternativet. Det er gitt sterke advarsler i forhold til å bygge tunnel. Disse faglige rådene synes vi det er verdt å høre på, sier Valle, som må tåle kritikk for sin håndtering av saken.

Fylkespolitikerens kommentarer skaper sterke reaksjoner i partiet.

— Valle har snakket lenge og varmt om hvor viktig det er med dialog mellom fylket og byen. På den første prøvesteinen så svikter han totalt, sier en Ap-politiker.

- Vanskelig situasjon

For Geir Dale, Aps samferdselspolitiske talsmann i Bergen, ble gårsdagen ekstra krevende. Han måtte stemme mot sin egen overbevisning da han på kort varsel ble kalt inn som vara til møtet i fylkets samferdselsutvalg.

— Jeg vet at dette var en vanskelig situasjon for Geir. Men vi har det sånn at selv om han personlig har en annen oppfatning, så må han følge gruppen, sier Schjelderup.