• MYE MAKRELL: Store påviste makrellbestander kan føre til at en løsning på den langvarige konflikten om fordeling av makrellkvotene kan være nært forestående. foto: LEIF NØTTESTAD, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I BERGEN

Klarer ikke bli enige om makrellen

Forrige ukes forhandlinger i London ga ingen svar på hvordan makrellkvotene skal fordeles.