• Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet har en langsiktig strategi om fremtidige samarbeidspartnere. Øverst på ønskelisten står Kristelig Folkeparti.

Det mener valgforsker Anders Todal Jenssen etter at Ap-lederen har overrasket alle med å åpne for å frede kontantstøtteordningen.

Mens KrF-leder Hareide nekter å se utspillet i et strategisk perspektiv, er valgforskeren ikke i tvil om hva dette handler om: Mange i Ap betrakter støtte fra SV og Sp som gitt. Men partiet trenger en bredere plattform for at Støre skal bli statsminister ved neste stortingsvalg. Det er nødvendig å vinne KrFs gunst for å stable på beina en Støre-regjering.

Flere har lagt merke til at Støre og Hareide har en god tone seg imellom.

Støre forskjellig fra Stoltenberg

— Det kan godt tenkes at Støre finner det lettere å tilnærme seg KrF enn forgjengeren Jens Stoltenberg. Dette handler om personlig kjemi mellom Støre og Hareide, og hvilke verdier man forfekter. Støre er en annen politikertype, mer lyttende, og mer opptatt av åndelige og religiøse spørsmål, påpeker Jenssen.

Han er professor i statsvitenskap ved NTNU, og mener utspillet om kontantstøtte er spesielt interessant fordi det kom så tidlig i stortingsperioden. Dessuten snakket Støre om kontantstøtten helt upresset og uten at det var knyttet til en spesiell sak.

Jenssen tolker dette som at Støre hadde tenkt nøye gjennom utspillet, og at uttalelsene kom med fullt overlegg.

Personlig kristen

— Hva betyr det at også Jonas Gahr Støre er personlig kristen?

— Det betyr mye, ikke minst fordi Støre er så tydelig på det. Det finnes mange kristne i Ap, men ikke så mange som fremhever det. Jeg tror dette bidrar til at Støre fremstår som mer oppriktig i forhold til KrF enn for eksempel Martin Kolberg, som også har snakket om samarbeid med KrF.

Jenssen mener også Støres vektlegging av klima og miljøpolitikk har gjort ham interessant for KrF.

— Hvorfor kan det se ut som om KrF nå er viktigere for Ap enn det Sp og SV er?

— Det handler om ønsket om regjeringsmakt. SV er et fløyparti, og mange i Ap oppfatter at de ikke har noe annet alternativ enn å støtte en Ap-regjering. Når det gjelder Sp er deres forhold til Høyre fremdeles svært dårlig. Ingenting tyder på at det skjer en tilnærming mellom disse partiene. KrF er et sentrumsparti som vil kunne gi en fremtidig regjering et bredere fundament, sier Jenssen.

Skryter over Støre

KrF-leder Dag Arild Hareide berømmer Støres uttalelser, og mener det er flott av ham å tørre snakke småbarnsfamilienes sak ved å frede kontantstøtten til ettåringer.

— Ser du at dette kan oppfattes som et strategisk utspill?

— Nei, jeg tolker det ikke slik. Støre vet vi har en samarbeidsavtale for denne fireårsperioden. Jeg opplever at Ap-lederen tør stille noen spørsmål. Han vil at ord som fleksibilitet og valgfrihet ikke bare skal være KrFs ord. Støre har sett noe som også KrF har sett, påpeker Hareide.

Han minner om at Ap har vært usedvanlig klar i sin motstand mot kontantstøtteordningen helt siden KrF lanserte ordningen på begynnelsen av 1980-tallet.

— Nå har det oppstått uklarhet om Aps holdning. Det er spennende å se hvor det ender, sier Hareide.

— Hva må Støre gjøre for at Ap skal bli mer interessant for KrF?

— Vi er fornøyd med det samarbeidet vi har med regjeringspartiene. For KrF er politikken viktigst og de tydeligste føringene for oss er familiepolitikk, verdipolitikk og kampen for menneskeverdet. Vi i KrF er fremdeles preget av debatten om reservasjonsretten, som Ap kjørte usedvanlig hardt mot oss.

— Oppfatter du Jonas Gahr Støre som en veldig forskjellig Ap-leder enn det Jens Stoltenberg var?

— Både ja og nei, De har mye felles, men selvfølgelig også ulikheter. Jeg synes det er for tidlig å si noe bastant om dette nå, sier Hareide.