Vedgår for dårlig lukt

Konsernsjefen i Hordafor beklager at naboene opplever lukten som uakseptabel.

Ifølge konsernsjef Siv Østervold har bedriften gjennomført luktanalyser, bygd rørgater for å samle lukten, doblet kapasiteten for «vaskling» av lukt og at sørget for at lukten nå slippes ut fra en skorstein 14 meter høyere oppe enn før.

— I to dager i sommer gjennomførte vi vedlikehold og rensesystemet var ute av drift. Naboene ble varslet i forkant. Men de siste årene har vi gjort mye for å få bukt med problemene. Jeg hadde forventet naboene merket tiltakene bedre, sier Østervold.

— Naboene sier det ikke hjelper og opplever luktplager uten varsel. Viser dette at dere fremdeles ikke har god nok kontroll med produksjonen?

— Nei, produksjonen er god og foregår med kun ferskt råstoff. Det er vinden som avgjør hvilke retning lukten tar. Og i den grad det er lukt, er det ikke lukt av råtten fisk. Det er lukt av råstoffet som kokes, sier Østervold.

Konsernsjefen mener det er umulig å ha en luktfri bedrift.

— Men vi har brukt tre millioner kroner på ulike tiltak de siste to-tre årene. Vi kan alltid bli bedre, men det er viktig at forventningene til bedriften er realistiske. Vi arbeider med fiskeavfall som er et biologisk materiale som ikke er fullstendig kontrollerbart. Vi driver en primærnæring på linje med jordbruk, som også fører med seg lukt, sier Østervold.

— Viser dette at driften ved Hordafor er uforenlig med et bomiljø?

— Vi er i et industriområde. Hadde bedriften ligget i en fjord med høye fjell, ville plagene større. Nå ligger vi ute i havet med vind som tar mye av luften vekk.

— Hvordan kan bedriften og naboer ha så ulik oppfatning av luktplagene?

— Vi vet lukt er et problematisk begrep og vanskelig å måle. Opplevelsen av lukt er subjektiv og blir påvirket av hvilke assosiasjoner man har til lukten. Det er fortvilende at tilbakemeldingen nå er at tiltakene ikke virker. Men vi er ikke ferdig med dette arbeidet, sier Østervold.

Hordafor har søkt om å øke produksjonen fra dagens 80.000 tonn råstoff i året, til 120.000 tonn råstoff. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen vil ikke forskuttere behandlingen.

— Søknaden har lagt hos oss en stund nå, og vi ville se hvordan luktproblemene ble etter de nye tiltakene. Saken må avgjøres i nær fremtid, men jeg kan ikke si hva utfallet blir, sier Kvingedal.

Hittil i år har Fylkesmannen mottatt 77 naboklager på lukten, mot 69 klager i hele fjor.

— Det viser at tiltakene ikke har virket etter hensikten, sier Kvingedal.