— Far har mista alt: Bilen, huset, jorda. Alt er borte, seier 34-åringen. Laurdag ettermiddag samla eit hundretals aktivistar - dei fleste kurdarar - seg ved Musikkpaviljongen i Byparken for å protestere mot Den islamske staten (IS) og organisasjonens framrykking mot grensebyen Kobani i Nord-Syria.

Den kurdiske byen har dei siste par åra ført ein hard forsvarskamp mot IS-styrkane. Dei siste vekene er situasjonen vorte desperat, og byen står i fare for å falle i hendene på dei islamistiske ekstremistane.

— Kurdarane i Kobani har kome under voldsomme angrep frå verdas mest valdelege og farlegaste terroristgruppe, IS. Dette skjer på grunn av verdiane kurdarane står for: Demokrati, menneskerettar og likestilling, sa Onur Aksoy (21) frå Den kurdiske studentunion ved UiB, som var blant organisatorane.

- Kamp mot barbariet

Det bur ca. 500.000 i regionen, og ca. 160.000 har alt flykta over grensa til Tyrkia.

Iver Ørstavik frå Raftostiftelsen slo fast at kampen mot IS «er ein kamp for sivilisasjonen mot barbariet», og sa at det kviler eit stort ansvar på alle land, og særleg Nato-land, for å gje kurdarane det vernet dei har krav på, både militært og humanitært.

For faren til Kamiran Naasan kjem hjelpa uansett for seint.

— Han budde 60 km aust for Kobani, i byen Tell Abiad. Så fall denne til IS. Han flykta frå alt han hadde til Kobani, der kurdarane framleis hadde kontrollen. Sist veke flykta han også frå der, til Tyrkia. Kobani er ikkje lenger trygt, seier Naasan.

Faren er 75 år gammal og avhengig av økonomisk hjelp frå sonen i Bergen for å greie seg.

- Angrepa må bli intensivert

— Han er bonde. Men nå har han ingenting att, seier sonen, som sjølv kom til Noreg som asylsøkjar i 2008, og som har fått opphaldsløyve. Systera Edla bur med familien sin midt i eit IS-kontrollert område.

— Landsbyen ho bur i er ørliten, og dei har fått vere i fred for IS-folka så langt. Men situasjonen er svært vanskeleg. Dei tør ikkje forlate landsbyen. Og dei fryktar korleis IS vil reagere på USAs bombing, seier Naasan.

Førsteamanuensis Kariane Westrheim ved Det psykologiske fakultet ved UiB, som i mange år har forska på situasjonen for kurdarane, kalla det som skjer «eit systematisk og lenge planlagt folkemord».

— IS har sleppt laus hordane sine i eit uavbrote mordartokt, først i Nord-Irak og så i Syria, sa Westrheim, som etterlyste meir offensiv bombing frå USA mot IS rundt Kobani, og som skulda Tyrkia for å støtte IS.

— Vi applauderer president Obamas for den resolutte handlemåten hans mot IS. Men samstundes er vi sjokkert over dei passive angrepa dei har utvist mot IS rundt Kobani. Om ikkje angrepa blir intensivert umiddelbart, vil tusenvis av menneske bli avretta, sa Westrheim.