Beak tok med seg både sleggehammer og kniv da han gikk på Valdresekspressen, ifølge tiltalen som ble forkynt for 31-åringen i Bergen fengsel tirsdag denne uken.

Påtalemakten mener han tok med seg våpnene fra asylboligen i Øvre Årdal, før han gikk om bord på bussen 4. november i fjor.

- Vi mener dette er med på å underbygge at han har gjort overveielser om at han skulle drepe noen før han gikk på bussen, sier statsadvokat Magne Nyborg.

Frem til hovedforhandlingen starter i høst, voktes 31-åringen under et strengt sikkerhetsregime i Bergen fengsel. Der har han sittet siden april, da han ble returnert fra tre måneders tvungen judisiell observasjon i Trondheim.

- Ansatte er soldater

I vår slo de fengselsansatte alarm. Under en ransaking av cellen til Beak kort tid etter innsettelsen, fant de flere spissede trepinner i fundamentet til ett av skapene.

Sikkerhetsregimet rundt 31-åringen ble trappet opp, og det ble lagt ytterligere begrensninger på hva han fikk lov til å ha på cellen.

Likevel gjorde en ansatt nok et funn de anså som farlig på cellen hans noen dager senere: en trekantformet, spiss bit i hard plast og en snor som kom fra hans egen joggebukse.

Etter det BT erfarer skal Beak ha innrømmet at det var hans gjenstander. Han skal videre ha sagt det de ansatte oppfattet som at han ville bruke det til å forsvare seg dersom det ble nødvendig, mot de fengselsansatte som han anså som soldater.

Total demontering av cellen

Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest, Leif Waage, bekrefter funnene av spissede tregjenstander og en buksesnor på cellen til Beak. Han sier han ikke kjenner til plastbiten, men bekrefter at Beak innrømmet at snoren var hans.

Wagge sier ledelsen anser det som svært lite sannsynlig at Beak har visst om tregjenstandene. Disse ble funnet etter en total demontering av cellen.

- En stund var vi svært bekymret, men etter å ha undersøkt saken konkluderte vi med at det er svært lite sannsynlig at det er han som laget disse innretningene, sier Waage.

- Hvordan havner slike gjenstander på cellen til en som er tiltalt for trippeldrap?

- Det er høyt belegg på fengselet, og det er mange innom de forskjellige cellene. Det finnes mange måter å gjemme slike ting på. Etter total demontering av cellen, samt grundige prosedyrer, er vi nå tryggere på at vi har god kontroll.

Stikksikre vester

Waage beskriver sikkerhetsregimet rundt Beak som svært strengt og krevende for personalet.

- Tre personer er drept på en rask og brutal måte uten at det har fremkommet et rasjonelt motiv bak. Fengselet har måttet etablere en høy grad av sikkerhet, med hyppige og inngripende kontroller, sier han.

De ansatte er aldri alene sammen med ham, og ledelsen betrakter farepotensialet som stort.

- Vår største bekymring er at han skal angripe andre eller skade seg selv, sier Waage.

Etter det BT kjenner til er de ansatte iført stikksikre vester når de omgås ham. Sikkerhetssituasjonen forverres av at kommunikasjonen mellom Beak og de ansatte er svært begrenset.

- Dette skyldes store språkproblemer, og av vi vet svært lite om hans bakgrunn, psykiske funksjonsnivå og kontaktevne. Det gjør det vanskelig å fange opp eventuelle forvarsler på utagering. Derfor prøver vi å styrke kontakten og bedre hans psykiske funksjonsnivå samtidig som vi forsøker å etablere trygge relasjoner og stabile omgivelser. Heldigvis har vi et nært samarbeid med vår helseavdeling i dette arbeidet, sier Waage.

Reagerte svært negativt

Beak skal også ha kommunisert svært lite med dem som erklærte ham tilregnelig.

I begynnelsen av mai konkluderte de tre rettspsykiatrisk sakkyndige med at 31-åringen er strafferettslig tilregnelig: «Vi antar at observanden ikke var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene».

Det samme har de konkludert med på spørsmålene om bevisstløshet og psykisk utviklingshemming.

Da Beak tidlig i april fikk beskjed om at han skulle returneres til Bergen etter at observasjonen av ham var ferdig, skal han ifølge det BT erfarer ha reagert svært negativt.

Takler endringer dårlig

31-åringen skal ha klatret opp i en vinduskarm og kastet seg mot en vask i rommet med hodet først. Han skal ikke ha blitt nevneverdig skadet av utfallet. Etter det BT kjenner til mente de ansatte ved institusjonen hendelsen skyldtes at Beak taklet endringer dårlig.

Hvis retten som skal dømme 31-åringen er enig i konklusjonen til de sakkyndige, kan Beak dømmes til fengsel eller forvaring. I motsatt fall ville tvungent psykisk helsevern vært eneste mulige reaksjonsform.

Statsadvokat Jan Hoel hos Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter sier de foreløpig forholder seg til den rettspsykiatriske erklæringen.

- Kan det bli aktuelt legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern?

— Ikke dramatisk

- Påstanden vil utformes ut fra det som fremkommer under hovedforhandlingen, sier Hoel.

Beaks forsvarer, Fredrik Verling, ønsker ikke å kommentere de sakkyndiges konklusjon.

Han mener funnene på cellen til Beak, og det tilsynelatende forsøket på å skade seg selv i Trondheim, ikke gir noen grunn til at sikkerhetsregimet skulle trappes opp slik det ble gjort.

- I virkeligheten var disse hendelsene mindre dramatiske, sier han.

Ut fra den informasjonen han har fått, mener Verling at fengselet håndterer hans klient på en måte som ikke er svært krenkende.

- Jeg synes de har vært relativt flinke til å håndtere ham som menneske.