• mobil 169.jpg

Mobilen som nekter å dø

Mobilen til Jostein Litlere (13) dukket opp igjen etter å ha ligget i snø og regn på fjellet i tre måneder. Den virker fortsatt helt fint.