- Han gjorde uutslettelig inntrykk

Milan på Meny Kleppestø er trolig Askøys hyggeligste mann, skal vi tro alle innleggene på Facebook.