• (1/2)
    INNGANG: Tor Vegard Svane fra Den ortodokse kirken ledet prosesjonen. FOTO: TOR KRISTIANSEN

Feiret pinse på Kristkirketomten

Nærmere 300 mennesker var samlet til økumenisk gudstjeneste på den gamle Kristkirketomten på Bergenhus festning i formiddag.