- Nå har vi bare to fugler igjen

Kurt Hatlevik har aldri hørt om rev på Hjellestad. Nå står han ribbet tilbake, men med ugjendrivelige videobevis mot Mikkel.