Et lys for «Marianne». For henne, moren og faren og søsknene. Gud, vi ber deg.

Bli med på stillerommet på Haukeland.