Flyr som normalt

Askeskyen forsvinner fra Vestlandet.