• JOBBSTUDENT: Samstundes som han er med på å setja saman bustadkvarteret til Gudrun-plattforma ved Apply Leirvik, byggjer Espen Furre opp eigen kompetanse gjennom eit jobbtilpassa ingeniørstudium. FOTO: MARITA AAREKOL

Sikrar jobben med matte

I utkanten av Europas arbeidslause manglar Norge 7400 ingeniørar. Fire stordbedrifter har ein unik løysing på å kunne handtera nye, store offshoreoppdrag.