Oslo har gode erfaringer

Siden september har Oslo kommune tatt i bruk byvektere.