• TOM AVDELING: Både babysengene og alt anna utstyr står ubrukt ved fødestova i Lærdal, og har gjort det sidan før sommaren. Jordmødrene Marianne Øren og Anne Eriksson er på jobb utan noko å ta seg til. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Fødestove utan fødslar

Jordmødrene tek seg ikkje eingong bryet med å ta på seg uniform lenger. På fødestova i Lærdal skjer det ingenting.