Krasjet i 170 kilometer i timen

Motorsyklisten var ruset på narkotika og hadde en fart på ca. 170 kilometer i timen da han traff fjellveggen i Damsgårdstunnelen.